Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jméno řeky Vltavy

Názvy řek jsou jedny z nejstarších slov, která se nám dochovala do dnešních dní. Za ta staletí a občas i tisíciletí, co o nich lidé hovoří, se ale podoba slov notně ohladila a proměnila, tak jak přicházela lidem na jazyk.

Jak to tedy bylo s názvem pro naši nejdelší řeku? Kdo jí takto pojmenoval? Jaký je význam jejího jména?

 

Podle Hájka vznikl název řeky ze slovanského slova „hltavá“. Pavel Stránský ze Zhoře v 17. století skutečně uvádí pro Vltavu název Hltawa, ale toto označení je spíš výjimkou, ve starších pramenech, včetně Kosmovy kroniky se uvádí jiná jména.

Nejstarší písemný zápis o Vltavě není z našeho území, ale zapsali ho franští mniši do tzv. Fuldských kronik (9.století) v podobě Fuldaha.

(V kronice se popisuje bitva mezi Franky a Čechy kdesi na řece Fuldaze-Vltavě v Čechách. přepis původního textu z kroniky: Iterum quidam de Francia mittuntur Carlmanno in auxilium contra Sclavos supradictos; alii destinantur contra Bohemos, qui duces quinque – his nominibus: Zventisla, Witislan, Heriman, Spoitamor, Moyslan, Goriwei – cum magna multitudine sibi rebellare nitentes Dei auxilio freti in fugam verterunt et alios quidem occiderunt, alios vero vulneraverunt, quidam etiam in fluvio Fuldaha submersunt; qui autem evadere potuerunt, in civitatibus defecerunt... překlad do češtiny: Znovu jsou někteří z Francie posláni na pomoc Karlomanovi proti výše uvedeným Slovanům; jiní jsou určeni proti Čechům, kteří pět knížat – těchto jmen: Svatoslav, Vitislav, Heřman, Spytimír, Mojslav, Bořivoj – usilujících s velkým množstvím lidu povstat zahnali s boží pomocí na útěk a jiné pobili, některé pak zranili, někteří také utonuli v řece Vltavě; ti však, kteří mohli utéct, se skryli v pevnostech...)

Pojmenování pro Vltavu s F na začátku se ovšem nikde jinde neobjevuje. Dá se předpokládat, že mniši si jméno cizí řeky trochu zkomolili, podle názvu řeky, která protékala jejich vlastním městem.

Další zápis jména máme až z roku 1113 – Wultha. Kosmas (1125) ve své kronice nazývá naši nejdelší řeku – Wlitawa. Listy Břevnovského kláštera (1260) řeku zmiňují jménem Wltaua. Pak se zápisy dost různí - Wltawa, Whltawa a Wulta. Název Wltawa (v počeštěném moderním zápisu Vltava) se nepřetržitě používá až od roku 1680.

Německé jméno řeky – Moldau, bylo pravděpodobně přejato z češtiny, zase s jistou obměnou (M na začátku) od 13.století (tehdejší zápis zní Moltaua).

Odkud ale Kosmovo pojmenování Wlitawa pochází a co znamená?

 

 

Už z dob Dobrovského se traduje, že prapůvodní slovo pochází ze starogermánštiny a zní Wilth-ahwa, ve významu "Divoká voda". Teorii podporují i moderní rekonstrukce starověkých jazyků. Podle toho by řece dali jméno snad dávní Markomané, kteří na našem území žili na přelomu letopočtu.

Možná slovo pochází dokonce z keltštiny. Rekonstrukce tohoto jazyka je ale mnohem méně spolehlivá než u starogermánštiny (nemáme žádné písemné památky a moderních jazyků vycházejících z keltštiny je velmi málo). V jazyce Keltů by tedy jméno řeky znělo trochu jako Wilt-awá (nebo Vilt-ava, záleží na tom, jaký se použije přepis), se stejným významem jako ve starogermánštině – tedy "Divoká voda".

 

Když se podíváte na tok Vltavy roubený strmými skalnatými svahy a bouřící v divokých peřejích (možná s trochou fantazie, protože Svatojánské proudy už jsou dnes minulostí a Četovy proudy pod Lipnem mají obvykle díky přehradě málo vody) dáte snad našim předchůdcům za pravdu.

 

Náhledy fotografií ze složky Vltava


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář